เข้าเล่มหนังสือสันกาวร้อน

เข้าเล่มหนังสือสันกาวร้อน

บริการ รับเข้าเล่มหนังสือสันกาวร้อน?เข้าเล่มนิตยสาร เข้าเล่มปกหนังสือ?เข้าเล่มเอกสาร งานสัมมนาต่าง ๆ?เข้าเล่มเป็นคู่มือ หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย ใช้เวลาไม่นาน หากจำนวนไม่เยอะสามารถรอรับได้เลย บริการพิมพ์ปริ้นปกหนังสือ ปริ้นงานเนื้อในสำหรับทำเล่มหนังสือ ปริ้นสี ปริ้นขาวดำ สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว หนังสือที่เราสามารถเข้าเล่มสันกาวได้ คือ ขนาด A5 และ?A4 เท่านั้น  ซึ่งจำกัดความหนาของเนื้องานไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร หรือประมาณไม่เกิน 300 แผ่นของความหนากระดาษที่ 80 แกรม

ตัวอย่างงานเข้าเล่มหนังสือสันกาวร้อน

       เข้าเล่มปกหนังสือสันกาวร้อน?เข้าเล่มเอกสาร งานสัมมนาต่าง ๆ เข้าเล่มเป็นคู่มือ หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย ใช้เวลาไม่นาน หากจำนวนไม่เยอะสามารถรอรับได้เลย

เข้าเล่มหนังสือสันกาวร้อน เข้าเล่มสันกาว

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน?พิมพ์โปสเตอร์ด่วน ทำนามบัตรด่วน?พิมพ์นามบัตรด่วน?ทำตรายางด่วน ใบประกาศด่วน ปริ้นเกียรติบัตร ปริ้นแบบแปลน ถ่ายแบบแปลน ปริ้นแบบ Autocad  พิมพ์ สติ๊กเกอร์ไดคัทด่วน พิมพ์สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า พิมพ์โบรชัวร์ด่วนใบปลิวด่วน ทำปั๊มนูน เครื่องปั๊มนูน

เข้าเล่มหนังสือสันกาวร้อน
เข้าเล่มหนังสือสันกาวร้อน

Leave a Comment