ปริ้นแบบแปลน ปริ้นแบบก่อสร้าง ถ่ายแบบแปลน

ปริ้นแบบแปลน ปริ้นแบบก่อสร้าง ถ่ายแบบแปลนปริ้นแบบก่อสร้าง

????????????? บริการ Plot Auto Cad ด่วน? ถ่ายแบบแปลนด่วน ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน ขนาดใหญ่ A0 A1 A2 A3 ด้วยเครื่องพิมพ์ ระบบเลเซอร์ คมชัด พิมพ์งานได้อย่าง รวดเร็ว สามารถรอรับได้เลย สามารถ ถ่ายแบบแปลน อีกทัั้งยังสแกนขนาดใหญ่ได้อีกด้วย เรามีบริการถ่ายแบบแปลนขนาดไซต์ตั้งแต่ A3-A0 แต่ละใซต์ แต่ละขนาด สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ปริ้นแบบแปลน ปริ้นแบบก่อสร้าง ถ่ายแบบแปลนplotautocad? ? ปริ้นแบบแปลนแบบแปลน

รับ Plot Auto Cad ถ่ายแบบแปลน ปริ้นแบบแปลน งานด่วน ไม่ว่าจะเป็นงาน Plot Auto Cad งานแบบโครงสร้าง ตึก อาคาร หรือ โครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ? พร้อม ถ่ายแบบแปลน พร้อมกัน สามารถรับงาน พร้อมกันได้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ? ถ่ายแบบแปลนของเราได้ เรามีกระดาษไว้ให้ลูกค้าเลือก 2 ประเภท คือ กระดาษขาว 80 g.และกระดาษไข 95 g.

ตารางแสดงขนาดของกระดาษ

ขนาดกระดาษสำหรับไฟล์งานที่ลูกค้าควรนำมาให้กับทางเราพิมพ์หรือปริ้นออกมานั้น สามารถ พิมพ์ได้ถึง 3 โปรแกรม

ไฟล์สำหรับปริ้นแบบก่อสร้าง

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานด่วน ต้องเร่งรีบใช้ ควรทำการแปลงไฟล์ จาก Auto CAD มาเป็น PDF เพื่อความสะดวก ในการพิมพ์ และ จะทำให้ตัวหนังสือ หรือ Front ที่สร้างมาไม่ผิดเพี้ยน ตรงตามไฟล์ต้นฉบับอย่างถูกต้อง

2. สำหรับลูกค้าที่มีไฟล์งาน Auto CAD อย่างเดียว ควรเป็น Version 2007 หรือต่ำกว่าก็ได้ และควรแนบไฟล์เบอร์ขนาดของปากกานั้น ๆ มาด้วยนะครับ

ปริ้นแบบแปลน ปริ้นแบบก่อสร้าง ถ่ายแบบแปลน

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน?พิมพ์โปสเตอร์ด่วน??ทำนามบัตรด่วน?พิมพ์นามบัตรด่วน?ทำตรายางด่วน??ใบประกาศด่วน?ปริ้นเกียรติบัตร?ปริ้นแบบแปลน?ถ่ายแบบแปลน ปริ้นแบบ Autocad??พิมพ์?สติ๊กเกอร์ไดคัทด่วน?พิมพ์สติ๊กเกอร์?ฉลากสินค้า?พิมพ์โบรชัวร์ด่วนใบปลิวด่วน?ทำปั๊มนูน เครื่องปั๊มนูน

Leave a Comment