ปริ้นโปสเตอร์ด่วน พิมพ์โปสเตอร์ด่วน

บริการ รับพิมพ์โปสเตอร์ด่วน ปริ้นโปสเตอร์ด่วน ขนาด A2 A1 A0 พิมพ์โปสเตอร์ด่วนด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย โปสเตอร์ด่วนที่มีขนาด A3 และ A4 จะใช้เครื่อง พิมพ์ระบบดิจิตอลเลเซอร์ ให้ความคมชัด สีสัน สดใส กันน้ำ รวดเร็วในการปริ้นโปสเตอร์ สำหรับโปสเตอร์ด่วนขนาดตั้งแต่ A2-A0 จะใช้ เครื่องพิมพ์ระบบอิงเจ็ท หมึกแท้กันน้ำ จะให้ความสดของโปสเตอร์ในเรื่องของสี และความละเอียดคมชัดบนแผ่นโปสเตอร์

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน พิมพ์โปสเตอร์ด่วน

poster

      กระดาษที่ใช้ปริ้นโปสเตอร์ จะมี 2 ประเภทซึ่งเป็วัสดุที่กันน้ำได้ มีความหนาของกระดาษพิมพ์โปสเตอร์อยู่ที่ 200 แกรม ประเภทแรกจะเป็นกระดาษ Photo Glossy แบบเงาผิวมัน ให้เนื้อสำผัสเงางามเพิ่มความคมชัดให้กับชิ้นงาน ประเภทที่ 2 เป็นกระดาษ Cortrad Paper เนื้อด้าน เรียบ เหมาะใช้สำหรับโปสเตอร์ด่วนที่จะนำไปถ่ายรูป

Untitled-4

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน พิมพ์โปสเตอร์ด่วน

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน พิมพ์โปสเตอร์ด่วน  ทำนามบัตรด่วน พิมพ์นามบัตรด่วน ทำตรายางด่วน  ใบประกาศด่วน ปริ้นเกียรติบัตร ปริ้นแบบแปลน ถ่ายแบบแปลน ปริ้นแบบ Autocad  พิมพ์ สติ๊กเกอร์ไดคัทด่วน พิมพ์สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า พิมพ์โบรชัวร์ด่วนใบปลิวด่วน ทำปั๊มนูน เครื่องปั๊มนูน